mnen

СОНСГОЛОНТ ТӨСӨЛ

УЛААНБААТАР 2040

Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон хөгжил дэвшилд хүргэнэ.

Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл

Бидний

Хийж гүйцэтгэсэн ажлууд

Ерөнхий төлөвлөгөө

ТЭЗҮ, Суурь судалгаа

Барилга байгууламжийн зураг, төсөл

Инженерийн дэд бүтцийн зураг, төсөл

Цаг үеийн

Мэдээ мэдээлэл