mnen

Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон хөгжил дэвшилд хүргэнэ.

Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл

" frameborder="0" allowfullscreen>

Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон хөгжил дэвшилд хүргэнэ.

Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл

HTML Layer

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, урт хугацааны анхдугаар хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд ЗХУ-ын мэргэжилтнүүд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд үүнээс хойш 1961, 1976, 1986, 2002, 2013 онуудад 6 удаагийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан.

Нийслэл хотоо хамтдаа хөгжүүлье

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, урт хугацааны анхдугаар хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд ЗХУ-ын мэргэжилтнүүд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд үүнээс хойш 1961, 1976, 1986, 2002, 2013 онуудад 6 удаагийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан.

Нийслэл хотоо хамтдаа хөгжүүлье

Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон хөгжил дэвшилд хүргэнэ.

Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл

Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон хөгжил дэвшилд хүргэнэ.

Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл

Бидний

Хийж гүйцэтгэсэн ажлууд

Ерөнхий төлөвлөгөө

ТЭЗҮ, Суурь судалгаа

Барилга байгууламжийн зураг, төсөл

Инженерийн дэд бүтцийн зураг, төсөл

Цаг үеийн

Мэдээ мэдээлэл