mn

Day

January 23, 2023

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

“Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ нь Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлээс баримталж буй бодлого, чиглэлд суурилсан бизнесийн үйл ажиллагааг явуулж,  ISO 9001 Чанарын менежментийн тогтолцоо, шаардлага, стандартад нийцүүлэн төслийн менежментийг чанартай хэрэгжүүлж, захиалагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хугацаанд нь хүргэж, тогтолцооны байнгын сайжруулалтыг ханган ажиллана. Чанарын зорилт Энэхүү бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж...