mn

Day

December 6, 2022

ДОТООД АУДИТЫН СУРГАЛТ

MNS ISO 9001 “Чанарын менежментийн тогтолцоо” нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангах, аудитыг төлөвлөж тайлагнан тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх байгууллагын дотоод аудиторуудыг бэлтгэх “MNS ISO 19011 ДОТООД АУДИТЫН СУРГАЛТ”-ийг зохион байгууллаа.