mn

Day

September 20, 2022

ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын ”Хүний нөөцийн хөгжил”, “Нийгмийн баталгаа хангах” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- 2022 тусгагдсаны дагуу Стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын төвөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 13, 15- ны өдрүүдэд MNS ISO 9001:2016 Чанарын удирдлагын тогтолцоо- шаардлага сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, энэхүү сургалтад байгууллагын мэргэжилтнүүд хамрагдаж, гэрчилгээ авлаа. MNS ISO 9001:2016 Чанарын удирдлагын...