mn

Day

May 12, 2022

ТА БҮХНИЙГ ХОТ СУУРИЙН ГАЗРЫН ТЭСВЭРТЭЙ БАЙДАЛ, ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДВАР, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗУНЫ ХӨТӨЛБӨРТ УРЬЖ БАЙНА

Хот төлөвлөлт, судалгааны институт нь 2021 оны 01 сараас Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй Urgent төслийн нэг хамтрагч байгууллага болон энэхүү төслийг төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү URGENT төсөл нь Монгол, Энэтхэг улсуудад мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг сайжруулан, дээд боловсролоор дамжуулан уур амьсгалд ээлтэй, амьдрах боломжтой хотуудын ногоон ба цэнхэр дэд бүтэц, байгальд суурилсан шийдлүүдийг сурталчлах...