mn

Day

March 12, 2021

“БАЙГАЛЬД СУУРИЛСАН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛT & НОГООН ЦЭНХЭР ДЭД БҮТЭЦ” төслийн анхны үндэсний цахим уулзалт зохион байгуулагдлаа

Европын холбооны ERASMUS хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Энэтхэг, Монгол улсуудад мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг сайжруулах, боловсон хүчнийг бэлтгэх замаар уян хатан, цаг уурт ээлтэй, амьдрахад таатай орчин бүрдсэн хотыг цогцлоох үүднээс байгальд суурилсан хот төлөвлөлтийн шийдэл болон ногоон цэнхэр дэд бүтцийг дэмжих зорилго бүхий төслийн анхны үндэсний цахим уулзалт өнөөдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус уулзалтын хүрээнд оролцогч...