Бидний үйлчилгээ

Бүх шатны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний захиалгаар ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламжийн зураг төсөл, инженерийн дэд бүтэц, авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулна.

Бүрдүүлэх бичиг баримт​

 1.  Захиалагчийн хүсэлт
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААН бол бүртгэлийн гэрчилгээ
 3. Кадастрын зураг
 4. Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл
 5. Газрын зөвшөөрөл
 6. Техникийн нөхцөл
 7. Ажлын даалгавар

Ерөнхий төлөвлөгөө

төслүүдийг харах

Барилга, байгууламжийн зураг төсөл

төслүүдийг харах

ТЭЗҮ, Суурь судалгаа

төслүүдийг харах

Инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл

төслүүдийг харах

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 1. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 2. 2-р хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 3. Гуравдугаар хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 4. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол
 5. 4-р хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө
 6. 5-р хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол
 7. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
ЖИЧ: Зураг төслийн үнийг ЗТБХБ-ын Сайдын Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ БНбД 81-16-12-ийг баримтлан тооцно.
Бүрдүүлэх материалТайлбарАжлын төрлүүд
Тохижилтын ажил зураг төсөл, төсөв300мкв хүртэлх барилга байгууламжийн зураг төсөл, төсөв, эскизБарилга байгууламжийн ажлын зурагХэсэгчилсэн болон ерөнхий төлөвлөгөөШугам сүлжээний зураг төсөл, төсөв
1Хүсэлт /Маягтын дагуу/Талбайн хэмжээ, саналыг тусгах+++++
2Иргэний үнэмлэхХуулбарлаж хавсаргах+++++
3Кадастрын зурагХуулбарлаж хавсаргах+++++
4Байр зүйн зураг Хуулбарлаж хавсаргах+++++
5Газрын гэрчилгээХуулбарлаж хавсаргах+++++
6Газар олгосон захирамжХуулбарлаж хавсаргах+++
7Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлХуулбарлаж хавсаргах+++
8Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөХуулбарлаж хавсаргах+++
9Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварХуулбарлаж хавсаргах+++