mnen

2021 он

А.08 Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

А.09 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А.10 Хяналтаар ажиллах ажилтнуудын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

А.11 Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ ажлыг зохион байгуулах тухай

А.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А.19 Коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

А.22 Коронавируст халдвараас сэргийлэх, тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.23 Коронавируст халдвар тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.24 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А.26 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А.29 Коронавируст халдвар-с сэргийлэх, тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.30 Байгууллагын дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай

А.34 Эд хөрөнгийн 2021 оны хагас жилийн тооллого зохион байгуулах тухай

А.38 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А.43 Ажил эрчимжүүлэх аян зарлах тухай

А.47 Ахмадын өдрийг тэмдэглэх тухай

А.53 2021 оны ээлжийн амралтаа биеэр эдлээгүй зарим ажилтанд мө

А.55 Ковид-ын шинэ хувилбарт Омикрон вируст халварт өвчнөөс урь

2022 он

А.01 Байгууллагын бүтэц орон тоо албан тушаалын нэрс батлах тух

А.02 2022 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А.03 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх, тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.04 Сургалтад хамруулах тухай

А.05 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А.08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А.10 Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

А.18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А.20 Хаврын мод тарих аянд нэгдэх тухай

А.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А.28 Авилгын эсрэг 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах т

А.30 MNS ISO 9001 2016 Чанарын удирдлагын тогтолцоог байгууллагад нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх зөвлөх баг томилон ажиллуулах тухай

А.39 Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

А.41 Хяналтын камер ашиглах журам батлах тухай

А.43 MNS ISO 9001.2016 Чанарын удирдлагын тогтолцоог байгууллаг