mn

А.08 Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

А.09 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А.10 Хяналтаар ажиллах ажилтнуудын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

А.11 Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ ажлыг зохион байгуулах тухай

А.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А.19 Коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

А.22 Коронавируст халдвараас сэргийлэх, тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.23 Коронавируст халдвар тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.24 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А.26 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А.29 Коронавируст халдвар-с сэргийлэх, тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

А.30 Байгууллагын дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай

А.34 Эд хөрөнгийн 2021 оны хагас жилийн тооллого зохион байгуулах тухай

А.38 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А.43 Ажил эрчимжүүлэх аян зарлах тухай

А.47 Ахмадын өдрийг тэмдэглэх тухай

А.53 2021 оны ээлжийн амралтаа биеэр эдлээгүй зарим ажилтанд мө

А.55 Ковид-ын шинэ хувилбарт Омикрон вируст халварт өвчнөөс урь