mn

ДОТООД СУРГАЛТ

Долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт байгууллагын мэргэжилтнүүд дотоод сургалтыг зохион байгуулдаг бөгөөд Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтсийн дарга Г. УРАНБАЙГАЛ “Төрийн болон байгууллагын нууцын тухай”,  Эдийн засаг, судалгааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Э. БАЯРМАГНАЙ “Газарзүйн мэдээллийн системийн хэрэглээ” сэдээр сургалт зохион байгууллаа.