mn

Азийн Архитекторуудын чуулга уулзалт

Азийн Архитекторуудын чуулга уулзалт #ARCASIA_FORUM-21” олон улсын арга хэмжээ “ТОГТВОРТОЙ ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ИРЭЭДҮЙ” сэдвийн хүрээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 04-09-ний өдрүүдэд #Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд #Азийн_архитектурын үзэсгэлэн #Мишээл_Экспо төвд зохион байгуулагдав. Хот төлөвлөлт судалгааны институт энэхүү үзэсгэлэнд Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг танилцуулж оролцлоо.