Ажилд урьж байна

Эдийн засагч ажилд авна

Ажилд авна

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

Ажилд урьж байна

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН Цахилгаан, дулааны мэргэшсэн инженер ажилд авна

Ажилд урьж байна

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН Эдийн засагч ажилд авна

Ажилд урьж байна – Барилгын инженер

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН Барилгын инженер ажилд авна 1.Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах Зохиогчийн…