“СОЁМБО ЦАМХАГ”

Энэ цогцолборт монгол хүний олон зууны турш шүтэн хэрэглэж ирсэн “Соёмбо”–ыг архитектурын үндсэн хэлбэр болгон сонгосон. 1686…