Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо. /Яармаг/ орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөж буй орон сууцны хороолол нь Хан-Уул дүүргийн 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлана. Нийт талбай 11.6…

Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо “Цэргийн хотхон” орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлтийг хот байгуулалтын тухай хууль, газрын тухай хууль, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжлүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний…

Зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөө

Үндэслэл: Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 03 сарын 21-ний өдрийн ХЕТ-2011/12 тоот улаанбаатар хотын зуслангийн ерөнхий…

БГД-ийн 15-р хороо 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг, төсөв

БГД-ийн 15-р хороо “Би Жи Би Жи” ХХК-ийн цогцолборын суурийн холбогдолтой 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах,…

“Туул, Сэлбэ голын орчныг сэргээн сайжруулах” ТЭЗҮ, зураг төсөл

“Туул, сэлбэ голын орчныг сэргээн сайжруулах” ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын хамрах хүрээг нийслэлийн газар нутгийн…

Жуулчны гудамж цогцолбор

Жуулчны гудамж дахь Урт цагааны барилгыг дахин төлөвлөх,  “Аялал жуулчлал, бизнесийг төв”– ийн барилга байгууламж нь…

“БСБ” ХХК-ний үйлчилгээний барилга

Уг барилга нь улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт дүүргийн соёлын ордны зүүн талд…