Даргын мэндчилгээ

Манай цахим хуудсаар зочилж буй танд нийт хамт олныхоо өмнөөс талархал илэрхийлж ажлын амжилт хүсье.

Тус институтийн үндсэн зорилго нь хотын хөгжлийн үзэл баримтлал, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулан хотын иргэдийн эрүүл, аюулгүй, тохилог орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зураг төслийн ажлаар дамжуулан хангахад оршино. Энэ зорилгын хүрээнд Эрдэм шинжилгээ, хот байгуулалтын судалгаанд үндэслэн Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, ТЭЗҮ, хот, тосгоны болон шинэ хороолол, хотхоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл, барилга байгууламжийн эх загвар болон ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Сүүлийн жилүүдэд манай хамт олон “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага ”-ын хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулан Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлуулснаас хойшхи хугацаанд Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн баруун-2 бүсийн Үйлдвэр-2,3-р хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө, Аргалант-Эмээлт хотын Ерөнхий төлөвлөгөө, нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэл, төлөвлөлтийн хязгаарын төсөл, Туул, Сэлбэ голын орчныг сэргээн сайжруулах төсөл-ТЭЗҮ, Бага тойруугийн хуучин барилгыг буулгах, төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл гаргах ТЭЗҮ, Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн Зүүн хойд бүсийн “Баянхошуу”,”Сэлбэ” дэд төв, Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэг болон хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрийн “эко-парк”-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн тухай хуулийн төсөл, Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн тухай хуулийн төсөл, Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн нарийвчилсэн зураг төсөл, дүрмийн төслийг боловсруулсан ба өнгөрөгч 2017 онд Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Сэлбэ голын Их тойруугийн гүүрнээс боомт бүхий тунгаагуур хүртэлх 2028 м газарт урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын ажлын зураг, төсөв, Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний эхний ээлжинд хийгдэх судалгаа хийж концепци боловсруулах, Хүй 7 худаг-Монгол наадам цогцолборын Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гадна УХАТ-ын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн барилгын болон 110/35/10 кВт-ын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын зураг төсөл, Гэр хорооллын дундын бүсэд барьж байгуулах “Дэд бүтцийн төв” төслийн ТЭЗҮ зэрэг томоохон зураг төслийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсний зэрэгцээгээр Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хөгжлийн чиг хандлагыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээ болон Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа боловсруулах ажлуудыг хийж эхлэн боловсруулалтын шатандаа явж байна.

Манай цахим хуудсанд хандаж байгаа та бүхнээс тус институтийн хот төлөвлөлт зураг төсөл боловсруулах үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд үнэтэй санал, зөвлөгөө өгч манай үйлчилгээг авахыг хүсвэл захиалга өгч хамтран ажиллахыг урьж байна.

Төрөлх Нийслэл хотоо хөгжүүлэх бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах ариун үйлс дэлгэрэх болтугай.

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтийн дарга Ч.Рэгзмаа