Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтэс

Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтсийн ажилчдын утасны дугаар

Нэр Албан тушаал Утас
1 Г.Уранбайгал Хэлтсийн дарга 91914932
2 Г.Нарангэрэл Зөвлөх 99997331
3 М.Эрдэнэцэцэг Зөвлөх инженер 99153282
4 Н.Төгөлдөр Архитектор 89116470
5 С.Одсүрэн Хот төлөвлөлтийн архитектор 88208090