ТБОНӨХБАҮХА-ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан ажиллагааны талаарх мэдээлэл

НэрФайл
НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТҮзэх
2018 оны эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтҮзэх
2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАНҮзэх
2017 оны Хөрөнгийн хөдөлгөөнҮзэх
Зөвлөх мэргэжилтэн, туслан гүйцэтгэгчдийн жагсаалтҮзэх