Захиалгат ажлын мэдээлэл

Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн захиалгат ажлын мэдээлэл

НэрҮзэх
2018 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн захиалгат ажлын мэдээлэлҮзэх
2017 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн захиалгат ажлын мэдээлэлҮзэх
2016 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн захиалгат ажлын мэдээлэлҮзэх