Хүний нөөц

ХэлтэсУтасУтасны жагсаалт
Захиргаа, удирдлага санхүүгийн хэлтэс11-320742Үзэх
Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс11-320753Үзэх
Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс11-323093Үзэх
Хот Төлөвлөлтийн хэлтэс11-323062Үзэх
Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтэс11-323093Үзэх
Ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн хэлтэсҮзэх
Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтэс11-323093Үзэх
Хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн судалгааний хэлтэс11-320753Үзэх

 Файл
2019 ОНД ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛҮзэх
2019 ОНД АЖИЛТНУУДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНҮзэх
АЛБАН ХААГЧДЫН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛҮзэх
2018 ОНД ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, СУРГАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН
ТАЙЛАН
Үзэх
АЛБАН ХААГЧДЫН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛҮзэх

ХТСИ АЖИЛТНУУДЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, СУРГАХ, ТЭДНИЙ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН-2020

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН-2020

Ажилд авах зар

2020 оны ажлын зар
Инженерийн шугам, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн ажилд шалгаруулж авна
Мэргэшсэн цахилгааны инженер/зураг, төсөл боловсруулах/ ажилд шалгаруулж авна
Дотоод хяналт, мониторингийн мэргэжилтэн ажилд шалгаруулж авна
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
Дулааны инженер, Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер ажилд шалгаруулж авна
Холбоо дохиоллын зураг төслийн инженер ажилд шалгаруулж авна
Авто замын зураг төслийн инженер ажилд шалгаруулж авна
Хот төлөвлөгч /Хот төлөвлөлтийн архитектор/ ажилд шалгаруулж авна

2019 оны ажлын зар
Архитектор ажилд шалгаруулж авна
ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ АЖИЛД АВНА
2018 оны ажлын зар
Хуулийн зөвлөх ажилд авна
Системийн инженер ажилд авна
2017 оны ажлын зар
Ажилд урьж байна – Цахилгааны инженер
Цахилгаан, дулааны мэргэшсэн инженер ажилд авна
2016 оны ажлын зар
Эдийн засагч ажилд авна
Ажилд урьж байна – Цахилгааны инженер
Ажилд урьж байна – Барилгын инженер