Дүрэм, журам

Дүрэм, журамФайл
1Ажлын байранд мөрдөх дэгийн тухай журамҮзэх
2Ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлийн журамҮзэх
3Хөдөлмөрийн дотоод журамҮзэх
4Хот төлөвлөлт, судалгааны институтийн дүрэмҮзэх
5Албан хэрэг хөтлөлтийн журамҮзэх
6Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журамҮзэх
7Техникийн зөвлөлийн журамҮзэх
8Ёс зүйн дотоод дүрэмҮзэх
9Шагнал урамшууллын журамҮзэх
10Нууцын тухай журамҮзэх
11Архивын журамҮзэх
12Нийслэлийн НЗБ албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журамҮзэх
13Байгууллагын Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөн зохион байгуулах журамҮзэх
14Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журамҮзэх
15Серверийн өрөө, түүнийг ашиглах журамҮзэх
16Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журамҮзэх