Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот, бусад хот суурин газруудыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх
  • Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан ажлын биелэлтийг хангаж ажиллах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр судалгаа хийх, сурталчлах
  • Улс, нийслэл төсвийн хөрөнгө оруулалт, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар гадна инженерийн шугам сүлжээний техникийн төсөл, ажлын зураг төслийг боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр ТЭЗҮ, техникийн төсөл боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтөд үндэсний архитектур, түүх соёлыг хадгалан хамгаалах
  • Боловсруулагдаж, хяналт шалгалт хийгдэж бэлэн болсон зураг төслийг бүрдүүлэлт хийж, зохих журмын дагуу архивт хүлээлгэж өгөх
  • Боловсруулж буй зураг төслийн ажлын чанарыг сайжруулж, ажлын ур чадвар, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж, идэвхи санаачлагатай ажиллах
Албан тушаалАжилтнуудын нэрсӨрөөний дугаарГар утас
Хэлтсийн даргаЛ.Ганбат32306299232564
Ахлах мэргэжилтэнЛ.Хүрэлтушаа32306288878284
Ахлах мэргэжилтэнД.Даваажаргал32306299088104
АрхитекторТ.Тэлмэн32306295399039
АрхитекторБ.Өлзийбаяр32306299923128
АрхитекторБ.Их-Аз32306280737800
Хот төлөвлөгч, архитекторС.Одсүрэн32306288208090
АрхитекторГ.Энх-Амар 32306288141367
Газар зохион байгуулалтын судалгааны мэргэжилтэн Ш.Баяржавхлан32306288000263
Хот төлөвлөлтийн судалгааны мэргэжилтэнБ.Хулан32306295156868
АрхитекторМ.Жавхлан32306299743075