Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Байгууллагын урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөгөө, боловсруулах, эдийн засгийн төлөвлөлт хийх, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, зах зээлийн судалгаа хийх, хот байгуулалтын эдийн засгийн суурь судалгаа, үнэлгээ, төлөвлөлт хийх гадаад харилцааг хөгжүүлэх, шинээр төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Дэд бүтцийн хэлтсийн ажилчдын утасны дугаар

Нэр Албан тушаал Утас
1 Ш.Энхжаргал Хэлтсийн дарга 96451101, 11-323093
2 П.Жавхлантөгс Цахилгааны инженер 88080071