Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Байгууллагын урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөгөө, боловсруулах, эдийн засгийн төлөвлөлт хийх, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, зах зээлийн судалгаа хийх, хот байгуулалтын эдийн засгийн суурь судалгаа, үнэлгээ, төлөвлөлт хийх гадаад харилцааг хөгжүүлэх, шинээр төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Албан тушаалАжилтнуудын нэрсӨрөөний дугаарГар утас
Хэлтсийн даргаЭ.Уянга32309399900089
Зөвлөх инженер М.Эрдэнэцэцэг32309399153282
Цахилгааны инженер Жавзансүрэн32309394541700
91091700