Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот бусад хот суурин газруудад тухайн орон нутгийн онцлог, үндэсний архитектурын уламжлалд нийцүүлэн барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Нийслэлийн засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан төлөвлөгөөт ажлын зураг төслийг хийх
  • Улс, нийслэл төсвийн хөрөнгө оруулалт, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар ажлын зураг төслийг боловсруулах
  • Даалгаварт ажлын зураг төсөл боловсруулах
  • Тендер сонгон шалгаруулалтад оролцох
  • Барилга, байгууламжийн засварын зураг төслийг боловсруулах
  • Замын ажлын зураг төсөл боловсруулах
  • Ландшафт, гудамж талбайн зураг төсөл боловсруулах
  • Тохижилтын зураг төсөл боловсруулах
  • Боловсруулагдаж, хяналт шалгалт хийглэж бэлэн болсон зураг төслийг бүрдүүлэлт хийж, зохих журмын дагуу архивт хүлээлгэж өгөх
  • Боловсруулж буй зураг төслийн ажлын чанарыг сайжруулах, ажлын ур чадвар, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж, идэвх санаачлагатай ажиллах
Албан тушаалАжилтнуудын нэрсӨрөөний дугаарГар утас
Хэлтсийн даргаЭ.Энхбаяр32309399010136
Ахлах мэргэжилтэнР.Амартүвшин32309395119788
Барилгын инженерЦ.Гантулга 32309388667708
ТөсөвчинГ.Золжаргал32309388035268
АрхитекторН.Мөнхзул32309395903003
АрхитекторО.Цолмон32309394269260