Захиргаа, удирдлага санхүүгийн хэлтэс

 • Хэлтсийн зорилго:
 • Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

  • Үндсэн чиг үүрэг: Байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах
  • Албан тушаалАжилтнуудын нэрсӨрөөний дугаарГар утас
   Хэлтсийн даргаЛ.Эрдэнэбат320760320760
   Хуулийн зөвлөх
   М.Отгонцэцэг
   32074299002992
   Мэргэжилтэн
   А.Мөнхгэрэл
   32074288070430
   Мэргэжилтэн
   Б.Тэнгэрцэцэг
   32074299083226

   Нягтлан бодогч
   О.Бямбасүрэн32074299029890

   Жолооч
   О.Ганхүү32074299747682
   99862804

   Бичиг хэрэг, даргын туслах

   Б.Мөнх-Эрдэнэ
   320742


   Архивын эрхлэгч
   Б.Батчимэг32074299085084