Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтсийн ажилчдын утасны дугаар

Нэр Албан тушаал Утас
1 Э.Уянга Ахлах мэргэжилтэн 99900089, 11-323093
2 Ц.Ариунсанаа УХАТ-ын инженер 99261292
3 Б.Лхагвасүрэн Дулаан хангамжийн судалгааны мэргэжилтэн 95386465
4 И.Балдангомбо Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ 88104778
5 Б.Алтаншагай Цахилгааны инженер 99199436