Инженерийн дэд бүтцийн судалгааны хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

Албан тушаалАжилтнуудын нэрсӨрөөний дугаарГар утас
Хэлтсийн даргаШ.Энхжаргал32309396451101
МэргэжилтэнБ.Лхагвасүрэн32309395386465
Мэргэжилтэн П.Саруул 32309389912589
МэргэжилтэнИ.Мягмарсүрэн 32309399165895