Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ “Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд нэгдлээ

Жендерийн үндэсний хорооноос Монгол цэргийн өдөр буюу 03 дугаар сарын 18-ны өдрийг тохиолдуулан “ Би жендерийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аяныг өрнүүлж байна. Тус аяны хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 99 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан дараах үйл ажиллагааг Хот төлөвлөлт судалгааны институт ОНӨААТҮГ хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Үүнд: