“ДЭМ ДЭМЭНДЭЭ” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийслэлийн Засаг даргаас Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, дүүргийн харъяа хэлтэс албад, хороод “Дэм дэмэндээ” аяныг зохион байгуулж, айл өрхүүдэд хүнсний тусламж үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэл өгсний дагуу хамтран ажилладаг Чингэлтэй дүүргийн 11 болон 12 дугаар хорооны хүнсний тусламж шаардлагатай өрхийн судалгаанд үндэслэн нийт 15-н өрх айлд хүнсний тусламж үзүүллээ.
Хүнсний багцад:
• Хонины гулууз мах 1 ширхэг
• Улаанбаатар 1-р гурил 10кг-1 ширхэг
• Цагаан будаа 5кг-1ширхэг тус тус багтсан.