Нийслэлийн Засаг Захиргааны 5-р байрны тохижилт

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Нийслэлийн Засаг захиргааны 5-р байрны гадна, дотор засвар, тохижилтын ажлын зураг, төсөв. Тохижилтын ажлын зураг төсвийг гүйцэтгэн магадлал хийлгэн НХОГ-т хүлээлгэн өгсөн. Зохиогчийн хяналтыг гүйцэтгэн байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөв.