3-р эмнэлгийн ойр орчмын ААН-үүдийн барилгуудын хаягжилт

3-р эмнэлгийн ойр орчмын ААН-үүдийн барилгуудын хаягжилт