Сонгино хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна талбайн тохижилт

БАЙРШИЛ
Улаанбаатар хот. Сонгинохайрхан дүүрэг. 13-р хороо
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна тохижилт. Төлөвлөлтийн хязгаар талбай нь 2875.8м2

ТӨЛӨВЛӨЛТ
– Төлөвлөлтөнд туслах авто замын урд талд авто машины зогсоол дагуу явган хүний зам, амрах талбайг шинэчилж төлөвлөсөн.
– Авто машины замыг засах буюу шинээр хийхээр,
– Авто замын зогсоолыг нэмэгдүүлж, цэгцэнд оруулахаар,
– Замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулж нэмэгдүүлэхээр,
– Ногоон байгууламжийг сэргээж, нэмэгдүүлэх, Нарс, шар хуайс зэргийг төлөвлөсөн
– Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч зам, пандусыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөв.
– Тохижилтын элементүүдийг буулгаж шинээр амралтын талбай болгон төлөвлөв. Явган зам талбайг төлөвлөлтийн дагуу шинэчилж сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлэг зэрэг тохижилтын элементүүдийг орчин нөхцөлтэй нь уялдуулан төлөвлөсөн болно.