Зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөө

Үндэслэл: Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 03 сарын 21-ний өдрийн ХЕТ-2011/12 тоот улаанбаатар хотын зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгаврыг үндэслэн нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнд Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Ар согоот, Шадивлан, Зуун мод, Яргайт, Яргайтын богино, Жигжид, Гүнт, Майхан толгой, Ар хустай, Гоодой, Шаргаморьт, Баянбулаг, Хуурай мүхар, Ххандгайт, Хандгайтын богино, Ойн булаг, Санзай, Сэлх, Бэлх, Цолмонгийн ам, Бэлх цээнэ, Бэлх даваат, Бэлх хадат, Бэлх мааньт, Бэлх цуурайт, Сэлбэ гэсэн 26 зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулав.

Зорилго: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй монгол улсын үндсэн хууль, газрын тухай хууль, усны тухай хууль, хот суурин газрын төлөвлөлтийн норм ба дүрэм, ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын дүрэм журмын шаардлагад нийцсэн, улирлын ашиглалттай, байгальд ээлтэй, иргэд ая тухтай, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, амрах нөхцөлөөр хангах төлөвлөлтийн зөв шийдэл гаргах нь энэ ерөнхий төлөвлөгөөний гол зорилго юм.