НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД, УРТ ХУГАЦААНЫ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг НАЗХГ-ын захиалгаар, Нийслэлийн Засаг…

Улсын 3-р төв эмнэлгийн өмнөх замын завсар, тохижилтын ажлын зураг төсөв

Баянгол дүүргийн 5-р хороо Улсын 3-р төв эмнэлгийн өмнөх замын завсар, тохижилтын ажлын зураг төсөв

Тусгай замын автобус BRT

BRT тусгай замын автобусны Сэлбэ, Баянхошуу чиглэлийн 3 хэмжээст харагдах байдал