“Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/890 дугаар захирамжаар Монгол наадам цогцолбор”-ын ОНӨТҮГ-т олгогдсон улсын тусгай хэрэгцээний газрын давхцалын асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаж Хүй долоо худаг дахь “Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх шийдвэрийг гаргасан.  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/201 дугаар захирамжийн дагуу […]

Read More »

• “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө

• Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/149, А/921 дугаар захирамж • “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээний баримт бичиг; • “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгааны баримт бичигийг үндэслэн 31 зорилт, 111 […]

Read More »

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ERASMUS+ ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “БАЙГАЛЬД СУУРИЛСАН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛT & НОГООН ЦЭНХЭР ДЭД БҮТЭЦ” – URGENT төсөл

Европын холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Энэтхэг, Монгол улсуудад мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг сайжруулах, боловсон хүчнийг бэлтгэх замаар уян хатан, цаг уурт ээлтэй, амьдрахад таатай орчин бүрдсэн хотыг цогцлоох үүднээс байгальд суурилсан хот төлөвлөлтийн шийдэл болон ногоон цэнхэр дэд бүтцийг дэмжих зорилго бүхий төслийн анхны цахим уулзалт 2021 оны 03 дугаар сарын 10-наас 12-ны өдрүүдэд зохион […]

Read More »

ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ

Тус хүрээлэн нь Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/225 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын гэр хорооллын суурьшлын бүсэд барьж байгуулах “Дэд бүтцийн төв” төслийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж, Барилгын хөгжлийн төвийн 2018 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн 198/2018 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулсан. Дээрх ажлыг захиалагч байгууллага болох Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын […]

Read More »