ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ

Тус хүрээлэн нь Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/225 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын гэр хорооллын…

Шатрын ордон

Шатрын ордны эскиз зураг боловсруулан санал авахаар хүргүүлсэн

Хороодын ёслолын ордон

Хороодын ёслолын ордны эскиз зураг боловсруулан захиалагчид санал авахаар хүргүүсэн

Нийслэлийн Архивын газрын барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажил

Байршил: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо 7-р хорооллын дахин төлөвлөлтийн газар нутагт Үндэслэл: Нийслэлийн засаг даргын…

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын албан өрөө, бичээч, архив, 05-өрөөний засварын ажлын зураг төсөв

Бичээчийн өрөөний шалны суултыг засч, интерьер өөрчлөлтийг хийсэн байдал 05-ын өрөөг засч оффисийн өрөө болгов Архивын…

Нийтийн тээврийн автобус парк

Нийслэлийн Ерөнхий архитектороор батлуулсан 35/2015 зургийн даалгаврын дагуу “НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС ПАРК”- эскиз зургийг боловсруулан Нийслэлийн…

Багануур дүүрэг насан туршийн боловсролын төв

Насан туршийн боловсролын төвийн барилгын эскизийг 3 хувилбараар боловсруулан батлуулав